2 มีนาคม 2560

Published มีนาคม 02, 2560 by with 0 comment

แพ็กข้อมูลวัตถุด้วย dill

เมื่อต้องการแพ็กข้อมูลวัตถุ (serializing objects) ในภาษาไพทอน ผู้อ่านคงจะนึกถึงไลบรารี pickle แต่ไลบรารี pickle มีข้อจำกัด ตัวอย่างเช่น ไม่สามารถแพ็กข้อมูลชนิด frame, generator, traceback ได้ เป็นต้น

หากต้องการแพ็กข้อมูลวัตถุไพทอนให้ได้ครบถ้วน ต้องใช้โมดูล dill


โมดูล dill เป็นโมดูลสำหรับแพ็กข้อมูลวัตถุในภาษาไพทอน
ใช้ License : 3-clause BSD
รองรับทั้ง Python 2 และ Python 3

ติดตั้งได้ด้วยคำสั่ง pip install dill

การใช้งานเบื้องต้น


แพ็กข้อมูลวัตถุบันทึกลงไฟล์
ใช้คำสั่ง

dill.dump(วัตถุ, คำสั่ง open ที่เปิดไฟล์ในโหมดเขียนไฟล์อยู่)
ตัวอย่าง

import dill
a='data'
outfile="a1.data" # ชื่อไฟล์ข้อมูล
with open(outfile, 'wb') as out_strm:
 dill.dump(a, out_strm)

การเรียกใช้งานแพ็กข้อมูลที่บันทึกลงไฟล์
ใช้คำสั่ง

dill.load(คำสั่ง open ที่เปิดไฟล์ในโหมดอ่านไฟล์อยู่)
ตัวอย่าง

infile='a1.data'
with open(infile, 'rb') as in_strm:
  a = dill.load(in_strm)


อ่านเอกสารได้ที่ http://trac.mystic.cacr.caltech.edu/project/pathos/wiki/dill.html

เขียนที่ https://python3.wannaphong.com/

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)