24 มีนาคม 2560

Published มีนาคม 24, 2560 by with 0 comment

ฝัง Chromium ไปกับ Python ด้วย CEF Python

CEF Python เป็นเครื่องมือในภาษา Python สำหรับฝังตัว (embedding) Chromium ไปกับภาษา Python และยังรองรับเครื่องมือ GUI หลายตัวเช่น wxPython, PyQt, PySide, Kivy, Panda3D, PyGTK, PyGObject, PyGame/PyOpenGL และ PyWin32

โดยสามารถใช้ HTML 5 เป็น GUI ให้กับโปรแกรมได้

  • ใช้ BSD 3-clause License
  • รองรับทั้ง Python 2 และ Python 3
ติดตั้งได้ด้วยคำสั่ง : pip install cefpython3
ตัวอย่างการใช้งาน
from cefpython3 import cefpython as cef
cef.Initialize()
cef.CreateBrowserSync(url="https://python3.wannaphong.com/")
cef.MessageLoop()
cef.Shutdown()


ผลลัพธ์
ฝัง Chromium ไปกับ Python ด้วย CEF Python

อ่านเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ https://github.com/cztomczak/cefpython

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)