15 มิถุนายน 2560

Published มิถุนายน 15, 2560 by with 0 comment

บันทึกค่าวัตถุด้วย NumPy

สำหรับผู้ที่ใช้งาน NumPy ประจำ สามารถใช้โมดูล NumPy ในการบันทึกข้อมูลค่าวัตถุได้ด้วยคำสั่งง่าย ๆ ตามตัวอย่างนี้

numpy.save(ชื่อไฟล์, วัตถุ)
สามารถนำไปใช้งานได้ตามตัวอย่างนี้
import numpy as np

# บันทึก
dictionary = {'hello':'world'}
np.save('my_file.npy', dictionary)

# โหลด
read_dictionary = np.load('my_file.npy').item()
print(read_dictionary['hello']) # แสดง "world"


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)