10 มิถุนายน 2560

Published มิถุนายน 10, 2560 by with 0 comment

PyVim - Vim ในภาษา Python

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ  หากผู้อ่านชื่นชอบการใช้งาน Vim แต่ไม่สามารถลง Vim ในเครื่องได้ บทความนี้ผมจะพาผู้อ่านไปใช้งาน PyVim ซึ่งเป็น Vim clone ที่ถูกเขียนขึ้นใหม่ในภาษา Python กันครับ


PyVim เป็น Pure Python หมายความว่า ไม่ต้องการภาษาอื่น ๆ ในการทำงานตัวโปรแกรม นอกจากภาษา Python และใช้ BSD 2-Clause Licens

สามารถติดตั้งได้ด้วยคำสั่ง pip install pyvim
หากต้องการ set path ให้ใช้คำสั่งเหมือน Vim (ไม่จำเป็น) ใช้คำสั่ง
alias vi=pyvim
export EDITOR=pyvim


การใช้งาน

คล้ายกับ Vim ในการเรียกใช้ ใช้คำสั่ง pyvim
จะพบกับหน้าต่าง PyVim
PyVim - Vim ในภาษา Python

ในการพิมพ์ข้อความต้องกด i  เพิ่มเข้าสู่โหมด INSERT แล้วพิมพ์ได้เลย หากสังเกต  จะเห็นแถบบอกโหมดด้านล่าง


พิมพ์เสร็จแล้วต้องการบันทึกไฟล์ ให้กด Esc แล้วพิมพ์คำสั่ง จะปรากฎที่แถบล่างสุด
คำสั่งบันทึกไฟล์ :w ชื่อไฟล์ที่ต้องการบันทึก แล้วกด Enter

  • หากต้องการออกจาก PyVim (หรือ Vim) กด Esc พิมพ์ :q แล้วกด Enter
  • หากต้องการออกจาก PyVim (หรือ Vim)  โดยไม่บันทึกไฟล์ กด Esc พิมพ์ :q! แล้วกด Enter
  • หากต้องการออกจาก PyVim (หรือ Vim)  โดยบันทึกไฟล์ด้วย กด Esc พิมพ์ :wq แล้วกด Enter
  • หากต้องการแก้ไขไฟล์ ใช้คำสั่ง pyvim ไฟล์ ได้เลย

ขอให้สนุกกับ Vim ใน Python :)
ติดตามบทความต่อไปนะครับ
ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)