6 กรกฎาคม 2560

Published กรกฎาคม 06, 2560 by with 0 comment

ควบคุมคุณภาพโค้ด Python

หากคุณใช้ภาษา Python เป็นโค้ดโปรแกรมที่คุณเลือกใช้ในระบบของคุณ เพื่อให้โค้ดดังกล่าวทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ต้องมีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การทำงานของโค้ดดังกล่าวด้วย


ภาษา Python คุณสามารถควบคุมคุณภาพโค้ดได้ด้วยการทำการทดสอบ (test) การทำงานของโค้ดด้วยไลบารี unittest

อ่านการทำการทดสอบ (test)  โค้ดด้วยไลบารี unittest ได้ที่ วิธีการเขียน unittest ใน Python แบบลัด
ต่อไปคือการเขียนเอกสารการใช้งานของฟังก์ชัน หรือ คลาส

เอกสารถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนาโปรแกรม ถ้าไม่มีเอกสาร หากทำให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมา เช่น การบำรุงรักษาโปรแกรม , การพัฒนาต่อ เป็นต้น เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว ทุกฟังก์ชันและคลาสควรมีเอกสารการใช้งานแนบติดไปกับโค้ดด้วย

ในการเขียนเอกสารในโค้ด Python ทำได้ใน
"""
ใส่รายละเอียดอธิบายโค้ดลงไป
ข้างล่างเป็นตัวอย่างการใช้งาน
>>> ฟังก์ชั่น()
'ผลลัพธ์'
"""

หากเราต้องการทดสอบเอกสารทำได้ด้วยไลบารี doctest ตามตัวอย่างนี้
ตัวอย่างผลลัพธ์

TestResults(failed=0, attempted=1)

หากใส่ตัวอย่างที่ผิดลงไปในเอกสารผลลัพธ์
**********************************************************************
File "1.py", line 7, in __main__.addition
Failed example:
    addition(3,2)
Expected:
    6
Got:
    5
**********************************************************************
1 items had failures:
   1 of   2 in __main__.addition
***Test Failed*** 1 failures.
TestResults(failed=1, attempted=2)

อ่านเอกสาร doctest ได้ที่ https://docs.python.org/3/library/doctest.html
นอกจากนี้ Python มีเครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพโค้ด Python คือ Pylint และ autopep8 เพื่อให้โค้ดเป็นไปตาม PEP8 ของ Python

ติดตามบทความต่อไปนะครับ
ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)