30 กรกฎาคม 2560

Published กรกฎาคม 30, 2560 by with 0 comment

เล่นเสียง/เพลง ด้วย Python

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ หากผู้อ่านต้องการเขียนโค้ดภาษา Python ให้เล่นเสียง หรือ เล่นเพลงตามที่ต้องการ สามารถทำได้ง่าย ๆ โดยทำตามบทความนี้ครับ


การเล่นไฟล์เสียงหริอไฟล์เพลง สามารถทำได้ด้วยโปรแแกรมเล่นเสียง คนที่ใช้ Python ส่วนใหญ่จึงเขียนโค้ด Python สำหรับสั่งให้ Python เล่นไฟล์เสียงผ่านคอมมานด์ไลน์ด้วย os หรืออื่น ๆ ของโปรแกรมนั้น ๆ ในระบบปฏิบัติการต่าง ๆ

แต่ตอนนี้ได้มีนักพัฒนาได้สร้างโมดูลที่ชื่อว่า "playsound"

โมดูล playsound สามารถเล่นไฟล์เสียงได้ทั้ง Windows , Linux และ MacOS รองรับทั้ง Python 2 , Python 3 ใช้ MIT License แถมเป็น Pure Python (เล่นได้อย่างเดียวเท่านั้น)

ติดตั้งได้ด้วยคำสั่ง pip install playsound

สามารถเล่นไฟล์ได้ทั้งจากไฟล์และลิงค์จากเว็บ
from playsound import playsound
playsound('เพลง.mp3')
หน้าหลักโมดูล playsound https://github.com/TaylorSMarks/playsound

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)