24 กรกฎาคม 2560

Published กรกฎาคม 24, 2560 by with 0 comment

Tauthon : Python 2 ที่ยังไม่ตาย

หลังจากที่ทาง PSF ออกมาประกาศว่า Python 2.7 เป็น Python 2 รุ่นสุดท้าย ตอนนี้ไม่มีความสามารถใหม่ ๆ อีกแล้ว มีเพียง path ซ่อมความปลอดภัย/ข้อผิดพลาดเท่านั้น และหลังปี 2020 ทาง PSF จะยุติการสนับสนุน Python 2.7 อย่างเป็นทางการ


เนื่องจากความนิยมของ Python 2 ที่มีมาอย่างยาวนาน ทำให้นักพัฒนาชื่อ คุณ Naftali Harris ที่ชื่นชอบ Python 2 ทำการ Port โค้ด Python 2.7 มาพัฒนาต่อในชื่อ Python 2.8 (อ่านได้จากข่าว Python 2 ยังไม่ตาย มีคนพัฒนา Python 2.8 ต่อแล้ว) แต่ชื่อโครงการนี้ทำผิด PSF Trademark Usage Policy ซึ่งทาง PSF ไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อ Python เป็นชื่อในโครงการอื่น ๆ ในด้านโปรแกรม (อ่านได้ที่ Rename this Project #47) จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็น Tauthon

Tauthon ได้นำความสามารถใหม่ ๆ ใน Python 3 ทำการ port มาใส่ไว้ใน Python 2.7 ไม่ว่าจะเป็น yield , typing , nonlocal , async , await และอื่น ๆ

สามารถใช้งานได้ด้วยการโหลดโครงการมาจาก https://github.com/naftaliharris/tauthon/archive/master.zip แล้วแตกไฟล์
เปิดคอมมานด์ไลน์
สำหรับ Linux ใช้คำสั่ง
$ ./configure
$ make

แล้วติดตั้งด้วยคำสั่ง $ make install

รัน Tauthon ได้ด้วยคำสั่ง tauthon
จนะพบกับ
Tauthon 2.8.0a0 (default, Jul 12 2017, 11:10:39) 
[GCC 5.4.0 20160609] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> 

เนื่องจาก Tauthon ยังอยู่ในช่วงกำลังพัฒนา สามารถอ่านความสามารถของ Tauthon ได้ที่ https://github.com/naftaliharris/tauthon

ติดตามบทความต่อไปนะครับ
ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)