3 มกราคม 2559

Published มกราคม 03, 2559 by with 1 comment

สร้าง GUI ด้วย Kivy ในภาษาไพทอน

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะพาผู้อ่านไปแนะนำการสร้าง GUI ด้วย Kivy ในภาษาไพทอนกันครับ


Kivy เป็น framework สำหรับใช้สร้าง GUI โดยทำงานได้ทั้ง Windows, Linux, OS X, Android และ iOS (ครอบจักรวาลเลย) และมี Kivy language (เหมือนกับ QML ใน PyQt/PySide) ให้ใช้งานออกแบบ GUI อีกด้วย
ใช้ MIT License
รองรับทั้ง Python 2 และ Python 3

การติดตั้ง Kivy
สำหรับผู้ใช้ Windows สามารถโหลดไฟล์ whl มาติดตั้งได้จาก http://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/#kivy
ตัวอย่างเช่น ผมใช้ python 3.4 64 bit ผมทำการโหลดไฟล์ Kivy-1.9.0+sdl2-cp34-none-win_amd64.whl มาแล้วเปิด cmd เข้าไปยังโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์นี้ แล้วทำการติดตั้งด้วยคำสั่ง
pip install Kivy-1.9.0+sdl2-cp34-none-win_amd64.whl

สำหรับผู้ใช้งาน Linux สามารถอ่านวิธีติดตั้งได้จาก http://kivy.org/docs/installation/installation-linux.html

ทดสอบการใช้งาน
Hello world

from kivy.app import App
from kivy.uix.label import Label

class MyApp(App):
 def build(self):
  return Label(text='Hello world')

MyApp().run()


ผลลัพธ์

สร้าง GUI ด้วย Kivy ในภาษาไพทอน

เนื่องจากเอกสารหลักของ Kivy ถูกเขียนไว้และอธิบายไว้อย่างดี ผมจึงตัดสินใจไม่เขียนบทความสอนเขียน GUI ด้วย Python เหมือนกับตอน PySide ครับ

อ่านเอกสารสอนการใช้งาน Kivy ได้ที่ http://kivy.org/docs/gettingstarted/intro.html

ติดตามบทความต่อไปนะครับ
ขอบคุณครับ

1 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)