21 มีนาคม 2558

Published มีนาคม 21, 2558 by with 0 comment

การจัดการข้อผิดพลาดในภาษา Python

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทควมนี้จะพาผู้อ่านไป การจัดการข้อผิดพลาดในภาษา Python เพื่อให้โปรแกรมยังสามารถทำงานต่อไปได้แม้คำสั่งของโปรแกรมจะมีปัญหาก็ตาม ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจข้อผิดพลาดในภาษา Python กันก่อนครับ

ข้อผิดพลาดในภาษา Python


ข้อผิดพลาดในภาษา Python ในการเขียนโปรแกรมมีอยู่ 2 ชนิด คือ

 1. Syntax Errors

 2. Exceptions

1. Syntax Errors

เป็นการเขียนผิดหลักไวยากรณ์ของภาษา Python มักจะพบบ่อย เมื่อลืมใส่วงเล็บหรือใช้คำสั่งผิด import ไลบรารีผิด หรือนำโค้ด Python 2 มารันบน Python 3
ตัวอย่าง


>>> print "Hi"
File "<stdin>", line 1
print "Hi"
^
SyntaxError: invalid syntax


2. Exceptions
แม้ว่าจะเขียนโค้ดโปรแกรมถูกหลักไวยากรณ์ของภาษา Python แต่หากจะมีปัญหาในการดำเนินการทำงานของโปรแกรม เช่น ใช้ชนิดของตัวแปรผิด

ตัวอย่างของปัญหานี้คือ ZeroDivisionError, NameError และ TypeError

ตัวอย่างข้อผิดพลาดนี้


>>> a = 1/0
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
ZeroDivisionError: Attempted to divide by zero.

>>> b+5/1
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
NameError: name 'b' is not defined

>>> "5"-1
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'str' and 'int'


การจัดการข้อผิดพลาดในภาษา Python


เวลาเราเขียนโปรแกรมแล้วนำไปรัน ถ้า พบข้อผิดพลาดจะหยุดการทำงานโปรแกรมทันที หากเราต้องการให้โปรแกรมต่อไปได้เมื่อพบข้อผิดพลาด เราต้องใช้ บล็อก Try และบล็อก Except ครับ
มีหลัการใช้งานดังนี้


try:
คำสั่งรันโปรแกรม
except:
คำสั่งเมื่อพบปัญหาจากคำสั่งที่รัน


Exception Errors

ที่ควรรู้มีดังนี้ครับ

 1. IOError
  ไม่สามารถเปิดไฟล์ได้


  >>> try:
  ...  open('a.txt','r')
  ... except IOError:
  ...  print("IOError")
  ...
  IOError

 2. ImportError
  ไม่พบไลบรารีที่ระบุไว้


  >>> try:
  ...  import mom
  ... except ImportError:
  ...  print("No")
  ...
  No

 3. ValueError
  ชนิดของค่าที่ได้จากการตัวดำเนินการหรือฟังก์ชั่นจากอาร์กิวเมนต์ไม่เหมาะสม


  >>> try:
    a = int(input("Enter a number:\n"))
  except ValueError:
    print("numbers only")

  Enter a number:
  g
  numbers only

 4. ZeroDivisionError
  เป็นข้อผิดพลาดที่พบเมื่อคุณนำค่าจำนวนเต็มหรือจำนวนจริงหารด้วย 0 เพราะการหารด้วย 0 ไม่สามารถหารได้


  >>> try:
  ...  a = 6/0
  ... except ZeroDivisionError:
  ...  print("ZeroDivisionError")
  ...
  ZeroDivisionError

 5. KeyboardInterrupt
  เมื่อการกระทำกับปุ่ม interrupt ของคีย์บอร์ด (Control-C หรือ Delete)

  def foo():
    try:
     x=0
     while 1:
      x += 1
     print(x)
    except KeyboardInterrupt:
     print("Interrupted!")
  foo()

สำหรับรายการ Exception Errors สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://docs.python.org/3/library/exceptions.html

Try ... except ... else
หลังจากที่เรากำหนดการทำงาน Exception Errors แล้ว หากเรารันโปรแกรมแล้วไม่พบข้อผิดพลาดที่เราได้กำหนดไว้ เราสามารถใช้บล็อก else ทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ได้


try:
คำสั่งรันโปรแกรม
except:
คำสั่งเมื่อพบปัญหาจากคำสั่งที่รัน
else:
คำสั่งเมื่อไม่พบปัญหาจากการรันโปรแกรม


ตัวอย่าง


>>> try:
... import sys
... except ImportError:
... print("Import Error")
... else:
... print("Hello : )")
...
Hello : )


finally
เป็นการกำหนดคำสั่งเมื่อสิ้นสุดการทำงานบล็อก try except โดยบล็อก finally จะทำงานไม่ว่าจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตาม


try:
  คำสั่งรันโปรแกรม
except:
  คำสั่งเมื่อพบปัญหาจากคำสั่งที่รัน
finally:
  คำสั่งสิ้นสุดการทำงานหลังจากบล็อก try except


ตัวอย่างการใช้งาน


try:
  a = 6 / 0
except:
  print("Error")
finally:
  print("Good Bye. :(")


ติดตามบทความต่อไปนะครับ
ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)