23 มีนาคม 2558

Published 3/23/2558 by with 0 comment

StringIO ใน Python

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้จะพูดถึงเรื่อง StringIO ใน Python กันครับ

StringIO คืออะไร
StringIO เป็นไลบรารีหนึ่งสำหรับสร้างสตริงให้เป็น file-like object สามารถจำลองวัตถุเป็นไฟล์ได้

สำหรับ Python 2 เวลาเรียกใช้ไลบรารี StringIO ต้อง import  ดังนี้ครับ

[python]from StringIO import StringIO[/python]

ใน Python 2 จะมีสองไลบรารี คือ StringIO และ cStringIO โดย cStringIO จะทำงานรวดเร็วกว่า StringIO ครับ

[python]from cStringIO import StringIO[/python]

สำหรับ Python 3 เวลาเรียกใช้ไลบรารี StringIO ต้องเปลี่ยน import  ดังนี้ครับ

[python]from io import StringIO[/python]

ใน Python 3 เหลือแค่ไลบรารีเดียวคือ StringIO ครับ

เวลาเรียกใช้งาน StringIO ใน Python สามารถใช้งานได้เหมือนไฟล์ที่ดึงเข้ามาใน Python ครับ

[python]
>>> try:
... from io import StringIO #เรียกใช้ไลบรารี StringIO ใน Python 3
... except ImportError:
... from cStringIO import StringIO #เรียกใช้ไลบรารี cStringIO ใน Python 2

>>> f = StringIO() #กำหนดใหเ้ตัวแปร f แทน StringIO
>>> f.write("Hi") #เพิ่มสตริงเข้าไป
2
>>> f.tell() #วัดความยาวสตริง
2
>>> f.seek(0) #set ค่าให้เริ่มที่ 0
0
>>> f.read() #อ่านค่าสตริง
'Hi'
>>> f.getvalue() #รับค่าจากตัวแปร f
'Hi'
>>> f.close() #ปิดการทำงาน
[/python]

ติดตามบทความต่อไปนะครับ
ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)