27 ธันวาคม 2558

Published ธันวาคม 27, 2558 by with 0 comment

โครงสร้างข้อมูลแบบลิงค์ลิสต์ (Linked List) ในภาษาไพทอน

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ อย่างที่เรารู้กันว่าภาษาไพทอนไม่มีโครงสร้างข้อมูลแบบลิงค์ลิสต์ (Linked List) เหมือนภาษา Java และภาษาอื่น ๆ บทความนี้ผมจะพาผู้อ่านไปสร้างโครงสร้างข้อมูลแบบลิงค์ลิสต์ (Linked List) ในภาษาไพทอนกันครับ

รายละเอียดโครงสร้างข้อมูลแบบ Linked List สามารถอ่านได้จาก http://beginlinklist.blogspot.com/2010/06/blog-post_6636.html
และ Singly Linked List http://beginlinklist.blogspot.com/p/link-list.html

เนื่องจากภาษาไพทอนไม่มีโครงสร้างข้อมูลแบบลิงค์ลิสต์ (Linked List) จึงต้องใช้โมดูลเสริมเข้ามาช่วย ด้วยโมดูล llist

โมดูล llist เป็นโมดูลเพิ่มโครงสร้างข้อมูลแบบลิงค์ลิสต์ให้กับภาษาไพทอน

  • ใช้ MIT license

  • รองรับทั้ง Python 2 และ Python 3


สามารถติดตั้งได้โดยใช้คำสั่ง pip (ก่อนทำการติดตั้ง ให้ตั้งค่าคอมไพล์เลอร์กับภาษาไพทอนให้เรียบร้อย) :
pip install llist

สำหรับ Windows สามารถโหลดไฟล์ .whl มาติดตั้งได้จาก http://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/

ตัวอย่างการใช้งาน[python]
from llist import sllist
lst = sllist([1, 2, 3]) # สร้างลิงค์ลิสต์แบบทางเดียว (Singly Linked List)
for value in lst:
print(value * 2)
[/python]

ผลลัพธ์
2
4
6

อ่านเอกสารการใช้งานได้ที่ https://pythonhosted.org/llist/

ติดตามบทความต่อไปนะครับ
ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)