20 มกราคม 2559

Published มกราคม 20, 2559 by with 0 comment

ฟิสิกส์กับภาษาไพทอน : หน่วยทางฟิสิกส์ในภาษาไพทอน

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ สำหรับท่านที่เคยศึกษาในสายวิทย์ - คณิตในระดับชั้นม.ปลาย คงรู้กันดีว่า เคมี กับ ฟิสิกส์ อย่าลืมเรื่อง "หน่วย" เพราะถ้าลืมใส่หน่วย , เติมหน่วย , เปลี่ยนหน่วย จะทำให้ได้คำตอบที่ไม่ถูกต้องและหน่วยต่างกัน จะมีค่าต่างกัน

เช่นเดียวกับภาษาไพทอน มีนักวิจัยทั่วโลกใช้งานภาษาไพทอน ทำให้เกิดโมดูลสำหรับจัดการเรื่องหน่วยทางฟิสิกส์ในภาษาไพทอนขึ้นมา


ขอแนะนำโมดูล Pint เป็นโมดูลสำหรับใช้จัดการหน่วยทางฟิสิกส์ในภาษาไพทอน โดยสามารถแปลงหน่วย เปลี่ยนหน่วย และเติมหน่วยได้

  • ใช้ License: BSD
  • รองรับทั้ง Python 2 , Python 3

สามารถติดตั้งได้โดยใช้คำสั่ง pip :
pip install pint

การใช้งาน


แปลงจาก km/hr เป็น m/s
สมมุติว่า มีรถยนต์คันหนึ่งวิ่งด้วยความเร็ว 90 km/hr อยากทราบว่ารถคันนี้วิ่งด้วยความเร็วกี่ m/s
from pint import UnitRegistry
ureg = UnitRegistry() # ลงทะเบียนตัวแปร
my_speed = ureg.Quantity(90, 'm/s')
print(my_speed.to(ureg.meter / ureg.second))
ผลลัพธ์
25.0 meter / second

ตรวจสอบ
สามารถเปลี่ยน m/s เป็น km/hr ด้วยสูตร
ความเร็ว (m/s) * 18/5 = ความเร็ว (km/hr)

แทนค่าลงไป
25*(18/5) = 90 km/hr

ถูกต้อง

อ่านเอกสารการใช้งานได้ที่ https://pint.readthedocs.org/
ติดตามบทความต่อไปนะครับ
ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)