18 มกราคม 2559

Published มกราคม 18, 2559 by with 0 comment

ก่อนศึกษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ควรศึกษาอะไรก่อน

บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัว ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเชิงวิชาการได้

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะขอพักเรื่อง ภาษาไพทอนก่อนครับ เนื่องจากปัจจุบันนี้ ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของและพกพาติดตัวได้สะดวก อย่างเช่น มือถือ โน้ตบุค และ PC ต่างก็เป็นคอมพิวเตอร์ จึงเป็นเหตุผลที่หลาย ๆ คน อยากเขียนโปรแกรมตอมพิวเตอร์ขึ้นมาเพื่อสร้างสรรค์
ต่อยอด หรือเพื่อแก้ไขปัญหาของตัวเองให้ตรงกับความต้องการที่สามารถแก้ไข บริหารงานได้สะดวกยิ่งขึ้น และจึงเป็นเหตุผลที่ข้อหนึ่งที่ ทำให้หลักสูตรไทย บรรจุวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้าไปด้วยในปัจจุบัน และมีหนังสือหลาย ๆ เล่ม ออกมา แต่ผู้ริเริ่มอยากเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ควรศึกษาและเริ่มต้นอย่างไร ?

สิ่งที่หลาย ๆ คนสอนตอนแรก คือ ให้ศึกษาภาษานี้ดีกว่า ภาษานั้นดีกว่า แต่สิ่งนี้ข้ามขั้นตอนไปสำหรับหลาย ๆ คน

สิ่งที่สำคัญที่สุด ก่อนศึกษาการเขียนโปแกรมคอมพิวเตอร์ มี 3 ข้อ คือ

  1. ความรู้พื้นฐานด้านฮาร์ดแวร์ รู้ว่าคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนี้ใช้ระบบเลขฐานสอง 0 กับ 1 และการที่ฮาร์ดแวร์จะเชื่อมต่อระบบได้ นอกจากต่อสายได้แล้ว ต้องมีไดวร์เวอร์มารองรับด้วย นี่เป็นตัวอย่างสำหรับข้อนี้

  2. ความรู้พื้นฐานการใช้งานโปแกรมคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างง่าย ๆ เช่น โปรแกรมพิมพ์เอกสารอย่าง Microsoft Word เช่น สามารถสั่งพิมพ์เอกสารในแนวนอน ? การแบ่งครึ่งหน้ากระดาษ การเปลี่ยน Font ตัวอักษร เป็นต้น และอีกอย่าง ๆ โปรแกรม เป็นโปรแกรมที่มีสอนและหลายใช้งานกันทุกวันอย่าง Microsoft Windows วันนี้คุณสามารถใช้งานความสามารถของสิ่งที่มีได้หมดหรือยัง ?

  3. ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เช่น ความน่าจะเป็น เซต ตรรกศาสตร์ ระบบจำนวนจริง เมทริกซ์ การเำเนินการทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น

ทำไมต้องศึกษาด้านการใช้งานโปแกรมคอมพิวเตอร์ก่อนด้วย ?

ถึงแม้สิ่งเหลานี้อาจไม่ได้มีประโยชน์ใด ๆ ที่มีส่วนกับการเขียนโปรแกรมเลย แต่สิ่งที่จะได้คือ ตรรกะการใช้งานโปแกรม จะทำให้คุณสามารถออกแบบโปแกรมที่ใช้งานได้สะดวกและสามารถนึกแนวคิดของโปรแกรมได้เลย แบบไม่ต้องไปศึกษา UX เพราะโปรแกรมส่วนใหญ่ UX ถูกออกแบบไว้อย่างดีแล้ว พอเขียนโปรแกรมได้ควรศึกษาเพิ่มเติม

พอทำได้ครบแล้ว ศึกษาแนวคิดในการเขียนโปแกรม เช่น การต้มมาม่า เขียนซูโค้ด ผังโปรแกรม เป็นต้น

แล้วต่อไปเลือกภาษาคอมพิวเตอร์ที่ต้องการเขียน เช่น เว็บไซต์ โปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ PC และอื่น ๆ ควรเลือกภาษาที่คุณลองแล้วคุณเข้าใจภาษานั้น เพราะปัจจุบันนี้ภาษาคอมพิวเตอร์สามารถทำงานทดแทนกันได้เกือบหมด เช่น เหมิอนภาษา Java สามารถทำงานแทนภาษา C ได้ ภาษา Python สามารถทำงานด้าน IoT แทน javascript ได้ เป็นต้น (ไม่จำเป็นต้องตามกระแส) แล้วลงมือเลือกซื้อหนังสือและอ่านบทความจากบล็อกที่สอนภาษาที่คุณเลือก ลงมือศึกษาได้เลยครับ
ภาษาคอมพิวเตอร์เป็นแค่เครื่องมือ

ติดตามบทความต่อไปนะครับ
ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)