5 มกราคม 2559

Published มกราคม 05, 2559 by with 0 comment

แอบมอง Python 3.6

ณ ขณะนี้ Python 3.6 ได้เริ่มต้นการพัฒนาแล้ว บทความนี้เรามาแอบมองสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นใน Python 3.6 กันครับ

ข้อมูลจาก PEP 0494 -- Python 3.6 Release Schedule (https://www.python.org/dev/peps/pep-0494/)
เวลา 10:44 5/1/2559

ความสามารถที่อาจจะมีใน Python 3.6 • PEP 447 เพิ่ม __getdescriptor__ method ไปยัง metaclass

 • PEP 0498 -- Literal String Interpolation ทำให้ Python สนับสนุน multiple ways ใน format text strings

 • PEP 499 , python -m foo should bind sys.modules['foo'] in additon to sys.modules['__main__']

 • PEP 501 , Translation ready string interpolation


และอื่น ๆ ที่อาจเพิ่มหรือถูกยกเลิกใน https://www.python.org/dev/peps/pep-0494/#id7

Python 3.6 เป็นรุ่นที่ได้รับการสนับสนุนระยะยาว


Python 3.6 ถูกได้รับเลือกเป็นรุ่นที่สนับสนุนระยะยาว (สนับสนุน 5 ปี) หลังจากที่ออก Python 3.7 รุ่น final แล้ว จะมีการอัพเดต bugfix ทุก 3-6 เดือน เป็นระยะเวลาประมาณ 18 เดือน หลังจากนั้นจะมีการอัพเดตความปลอดภัยให้กับ Python 3.6 เป็นเวลา 5 ปีหลังจากที่ออก Python 3.6 รุ่น final จนถึงประมาณเดือนธันวาคมของปี ค.ศ.2021

กำหนดการ Python 3.6


เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้

 • 3.6 เริ่มต้นการพัฒนา: 2015-05-24

 • 3.6.0 alpha 1: 2016-05-15

 • 3.6.0 alpha 2: 2016-06-12

 • 3.6.0 alpha 3: 2016-07-10

 • 3.6.0 alpha 4: 2016-08-07

 • 3.6.0 beta 1: 2016-09-07
  (ไม่มี features ใหม่หลังจากผ่านจุดนี้ไป)

 • 3.6.0 beta 2: 2016-10-02

 • 3.6.0 beta 3: 2016-10-30

 • 3.6.0 beta 4: 2016-11-20

 • 3.6.0 candidate 1: 2016-12-04

 • 3.6.0 candidate 2 (ถ้าจำเป็น): 2016-12-11

 • 3.6.0 final: 2016-12-16


ดูการพัฒนา Python 3.6 ได้ที่ https://github.com/python/cpython

ตืดตามบทความต่อไปนะครับ
ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)