5 ตุลาคม 2557

Published ตุลาคม 05, 2557 by with 0 comment

Django บน Python ตอนที่ 3: ตั้งค่ากับฐานข้อมูลและหน้า admin

สวัสดีครับทุกท่าน หลังจากตอนที่ 2 ผมได้แนะนำการเริ่มต้น Django บน Python กันไปแล้ว บทความนี้จะพาทุกท่านไปตั้งค่า Django เพื่อให้ใช้งานกับฐานข้อมูลต่าง ๆ ได้ครับ

ตั้งค่าฐานข้อมูล MySQL กับ Django

โมดูลที่ต้องการต้องรองรับ Django DB backend ครับ โมดูลที่รองรับคือ mysql-connector-python ครับ dev.mysql.com/doc/connector-python/en/index.html เมื่อทำการติดตั้งแล้วให้เข้าไปแก้ไขที่ไฟล์ settings.py ครับ
DATABASES = {

    'default': {

        'NAME': 'user_data', #ชื่อฐานข้อมูล

        'ENGINE': 'mysql.connector.django',

        'USER': 'mysql_user', #ชื่อผู้ใช้

        'PASSWORD': 'mysql_', #รหัสผ่าน

       'HOST': 'dbhost', #โฮมฐานข้อมูล

       'PORT': '3306' #port ของโฮมฐานข้อมูล

    }

}

แล้วบันทึกไฟล์ครับ

ตั้งค่าฐานข้อมูล PostgreSQL กับ Django

ให้ติดตั้งโมดูล psycopg2 ครับ เมื่อต้องการเสร็จแล้วให้เข้าไปแก้ไขที่ไฟล์ settings.py ครับ
DATABASES = {

    'default': {

        'ENGINE': 'django.db.backends.postgresql_psycopg2',

        'NAME': 'db_name',  #ชื่อฐานข้อมูล                 

        'USER': 'db_user', #ชื่อผู้ใช้

        'PASSWORD': 'db_user_password', #รหัสผ่าน

        'HOST': '' #โฮมฐานข้อมูล

    }

}

ตั้งค่าฐานข้อมูล Oracle กับ Django

ให้ผู้อ่านทำการติดตั้งโมดูล  cx_Oracle โดยทำตามนี้ครับ python3.wannaphong.com/2014/08/Oracle-Python.html เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้เข้าไปแก้ไขที่ไฟล์ settings.py ครับ
DATABASES = {

    'default': {

        'ENGINE': 'django.db.backends.oracle',

        'NAME': 'db_name',  #ชื่อฐานข้อมูล                 

        'USER': 'db_user', #ชื่อผู้ใช้

        'PASSWORD': 'db_user_password', #รหัสผ่าน

        'HOST': '' #โฮมฐานข้อมูล

    }

} 

ตั้งค่าฐานข้อมูล SQLite3 กับ Django

ผู้อ่านไม่ต้องไปแก้ไขอะไรหลังติดตี่งตั้งแต่แรกครับ  โดยในไฟล์ settings.py จะเป็นแบบนี้ครับ
DATABASES = {

    'default': {

        'ENGINE': 'django.db.backends.sqlite3',

        'NAME': os.path.join(BASE_DIR, 'db.sqlite3'), #db.sqlite3 คือชื่อไฟล์ฐานข้อมูลsqlite3

    }

}

เปิดการใช้งานหน้า admin ใน Django

เมื่อตั้งค่าฐานข้อมูลเสร็จแล้ว เราจะมาเปิดการใช้งานหน้า admin ใน Django กันครับ ให้ใช้คำสั่ง
python manage.py syncdb

จะมีให้กรอก username, email, password  ของ admin ครับ โดยอย่าลืมเลยนะครับ เสร็จแล้วให้เข้าไปที่ไฟล์ settings.py โดยเอา # ตรง #'django.contrib.admin', ใน INSTALLED_APPS ออกแล้วบันทึกไฟล์
INSTALLED_APPS = (

    'django.contrib.admin',

    'django.contrib.auth',

    'django.contrib.contenttypes',

    'django.contrib.sessions',

    'django.contrib.messages',

    'django.contrib.staticfiles',

)

แล้วเข้าไปที่ไฟล์ urls.py แล้วแก้ไขจาก
from django.conf.urls import patterns, include, url

from hello.views import myfunction# Uncomment the next two lines to enable the admin:

# from django.contrib import admin

# admin.autodiscover()urlpatterns = patterns('',

    # Examples:

    #url(r'^$', 'sample.views.home', name='home'),

    # url(r'^sample/', include('sample.foo.urls')),    # Uncomment the admin/doc line below to enable admin documentation:

    # url(r'^admin/doc/', include('django.contrib.admindocs.urls')),    # Uncomment the next line to enable the admin:

    # url(r'^admin/', include(admin.site.urls)),

)

เป็น
from django.conf.urls import patterns, include, url

from hello.views import myfunction# Uncomment the next two lines to enable the admin:

from django.contrib import admin

admin.autodiscover()urlpatterns = patterns('',

    # Examples:

    #url(r'^$', 'sample.views.home', name='home'),

    # url(r'^sample/', include('sample.foo.urls')),    # Uncomment the admin/doc line below to enable admin documentation:

    # url(r'^admin/doc/', include('django.contrib.admindocs.urls')),    # Uncomment the next line to enable the admin:

    url(r'^admin/', include(admin.site.urls)),

)

บันทึกไฟล์แล้วรันหน้าเว็บโดยใช้คำสั่ง
python manage.py runserver

แล้วเข้าไปที่ http://127.0.0.1:8000/admin ครับ จะพบกับหน้าล็อกอิง Admin เมื่อล็อกอินเข้าไปแล้วจะพบกับหน้าดูแลของ Admin ครับ
หน้า Login admin


ติดตามบทความต่อไปนะครับ
ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)