19 เมษายน 2558

Published เมษายน 19, 2558 by with 0 comment

สร้างกราฟเส้นบน Python ด้วย matplotlib

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะพาผู้อ่านไปรู้จักกับโมดูล matplotlib เป็นโมดูลหนึ่งที่ช่วยในการสร้างกราฟเส้นบนภาษา Python ครับ

โมดูล matplotlib เป็นโมดูลสำหรับสร้างกราฟเส้นโดยอาศัยการประมวลผลจากโมดูล NumPy และสามารถเข้ากันกับ MATLAB ได้ด้วยครับ

  • รองรับทั้ง Python 2 และ 3

  • ใช้ BSD License

  • รองรับการสร้างกราฟเส้นทั้ง 2 มิติและ 3 มิติ


โมดูล matplotlib มีความต้องการต่อไปนี้ครับ
numpy, dateutil, pytz, pyparsing, six, pillow และเครื่องมือ GUI อย่าง wxpython, pyside, pyqt4 ครับ

สำหรับ Windows สามารถติดตั้งได้โดยโหลดไฟล์ติดตั้งได้จาก pypi.python.org/pypi/matplotlib
สำหรับ Mac OS , ลินุกซ์ สามารถติดตั้งได้โดยสั่ง pip:
$ sudo pip install matplotlib

ตัวอย่างการสร้างกราฟเส้นด้วย matplotlib

[python]
>>> import matplotlib.pyplot as plt
>>> plt.plot([1,2,3,4])
[<matplotlib.lines.Line2D object at 0x0000000004894358>]
>>> plt.xlabel('some numbers')
<matplotlib.text.Text object at 0x00000000048542E8>
>>> plt.show()
[/python]

ผลลัพธ์

สร้างกราฟเส้นบน Python ด้วย matplotlib
สร้างกราฟบนแกน X , Y

[python]
>>> import matplotlib.pyplot as plt
>>> x = [1,2,3,4]
>>> y = [0,1,2,3]
>>> plt.plot(x,y)
[<matplotlib.lines.Line2D object at 0x0000000006167978>]
>>> plt.xlabel('X')
<matplotlib.text.Text object at 0x00000000024AA400>
>>> plt.ylabel('Y')
<matplotlib.text.Text object at 0x0000000006124E80>
>>> plt.show()
[/python]

ผลลัพธ์


ดูตัวอย่างกราฟเส้นด้วย matplotlib ได้ที่ matplotlib.org/gallery.html
อ่านเอกสารการใช้งาน matplotlib.org/contents.html
โหลดหนังสือ E-book สอนการใช้ matplotlib ได้ที่ matplotlib.org/Matplotlib.pdf

ติดตามบทความต่อไปนะครับ
ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)