30 เมษายน 2558

Published เมษายน 30, 2558 by with 1 comment

สร้าง QR code บน Python

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ ทความนี้จะพาผู้อ่านไปสร้าง QR code บน Python กันครับ


ผมขอแนะนำโมดูล qrcode เป็นโมดูลสำหรับสร้าง QR Code โดยรองรับทั้ง Python 2 และ Python 3 ใช้ License: BSD ครับ

โมดูล qrcode นี้ต้องการโมดูล pillow ครับ ให้ติดตั้งก่อนครับ ใช้คำสั่ง
$ pip install Pillow

เสร็จแล้วสามารถติดตั้งโมดูล qrcode ได้โดยใช้คำสั่ง pip:
$ pip install qrcode

การสร้าง QR code บน Python ด้วยโมดูล qrcode


ในการสร้าง QR Code สามารถทำได้ดังนี้ครับ

import qrcode
img = qrcode.make('Some data here')

หากต้องการกำหนดค่า QR Code

import qrcode
qr = qrcode.QRCode(
version=1, #ใช้ควบคุมขนาดของรหัส QR Code โดยมีค่า 1 - 40 ค่าที่ 1 จะมีขนาด 21x21 เมทริกซ์
error_correction=qrcode.constants.ERROR_CORRECT_L, #ควบคุมการแก้ไขข้อผิดพลาด
box_size=10, #ขนาดของกล่อง QR Code
border=4, #ขนาดกรอบ
)
qr.add_data('Some data') #เพิ่มข้อมูล
qr.make(fit=True)

img = qr.make_image()

พารามิเตอร์ error_correction ควบคุมการแก้ไขข้อผิดพลาดของ QR Code โดยมีคำสั่งดังนี้

 • ERROR_CORRECT_L
  อาจจะมีข้อผิดพลาดประมาณ 7%
 • ERROR_CORRECT_M (default)
  อาจจะมีข้อผิดพลาดประมาณ 15%
 • ERROR_CORRECT_Q
  อาจจะมีข้อผิดพลาดประมาณ 25%
 • ERROR_CORRECT_H.
  อาจจะมีข้อผิดพลาดประมาณ 30%

หากต้องการส่งออก QR Code ออกเป็นไฟล์ภาพ PNG สามารถทำได้ดังนี้ครับ

import qrcode
img = qrcode.make('Python')
imgload = open('img-data.png','wb') #สร้างไฟล์ไบต์ใหม่ขึ้นมา กำหนดสิทธิ์เขียนไฟล์ได้
img.save(imgload, 'PNG') #บันทึกค่า QR Code เข้าไปยังไฟล์
imgload.close() #ปิดไฟล์

ผลลัพธ์
สร้าง QR code บน Python

เพียงแค่เปิดไฟล์ แล้วใช้คำสั่ง save แค่นี้จะได้ไฟล์ภาพ QR code แล้วครับ

ติดตามบทความต่อไปนะครับ
ขอบคุณครับ

1 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)