1 เมษายน 2558

Published เมษายน 01, 2558 by with 0 comment

ติดตั้ง setuptools กับ pip สำหรับ Python

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้จะพาผู้อ่านไปติดตั้ง setuptools กับ pip สำหรับ Python เช่น Python 2.5 - Python 2.7.8 และ Python 3.0 - 3.3 เพื่อให้เรียกใช้คำสั่งติดตั้งโมดูลอย่าง easy_install กับ pip ได้ต้องทำตามนี้ครับ


ติดตั้ง setuptools กับ pip สำหรับ Windows
ติดตั้ง setuptools ใช้คำสั่ง
โหลดไฟล์จาก https://bootstrap.pypa.io/ez_setup.py แล้วเปิดคอมมานด์ไลน์ เข้าไปยังโฟลเลอร์ที่เก็บไฟล์ไว้ แล้วใช้คำสั่ง :
python ez_setup.py
ติดตั้ง pip ใช้คำสั่ง :
โหลดไฟล์จาก https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py แล้วเปิดคอมมานด์ไลน์ เข้าไปยังโฟลเลอร์ที่เก็บไฟล์ไว้ แล้วใช้คำสั่ง :
python get-pip.py

เสร็จแล้วให้ไปเพิ่ม PATH C:\PythonXX\Scripts ด้วยนะครับ
XX คือ เวชั่นของ Python เช่น 33

ติดตั้ง setuptools กับ pip สำหรับลินุกซ์
ติดตั้ง setuptools ใช้คำสั่ง :
wget https://bootstrap.pypa.io/ez_setup.py -O - | sudo python
สำหรับ Ubuntu/Debian ใช้คำสั่ง :
sudo apt-get install python-setuptools #python 2.5 - 2.7
sudo apt-get install python3-setuptools #python 3.X

ติดตั้ง pip ใช้คำสั่ง :
wget https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py | sudo python
สำหรับ Ubuntu/Debian ใช้คำสั่ง :
sudo apt-get install python-pip #python 2.5 - 2.7
sudo apt-get install python3-pip #python 3.X


ติดตั้ง setuptools กับ pip สำหรับผู้ใช้งาน Mac
ติดตั้ง setuptools ใช้คำสั่ง :
curl https://bootstrap.pypa.io/ez_setup.py | python

ติดตั้ง pip ใช้คำสั่ง :
curl https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py | python

ติดตามบทความต่อไปนะครับ
ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)