5 พฤษภาคม 2558

Published พฤษภาคม 05, 2558 by with 0 comment

อ๊อบเจ็กและคลาสใน Python ตอนที่ 4 Static method กับ Class method

บทความนี้จะขอกล่าวถึงเรื่อง Static method กับ Class method ของอ๊อบเจ็กและคลาสใน Python

Static method คืออะไร
Static method คือ การทำให้ฟังก์ชันสามารถเรียกใช้ได้เลย โดยข้อมูลไม่มีการเปลี่ยนแปลง สามารถใช้ function ใน class static ได้ แต่ไม่สามารถเข้าถึง instance ของคลาสนั้นได้

ส่วน Class method คือ ทำให้ฟังก์ชันเป็นเหมือนคลาสหนึ่ง

สามารถใช้ Static method และ Class method ได้โดยเติม
Static method

[python]
@staticmethod
[/python]

หรือ Class method

[python]
@classmethod
[/python]

เข้าไปก่อนเรียกใช้ฟังก์ชันที่ต้องการ
ตัวอย่างเช่น

[python]
class MyClass():
def anyFunction():
print("I am any function")
@staticmethod
def myStaticFunction():
print("I am static method")
@classmethod
def myClassFunction(cls):
print("I am class method")
print(cls)
MyClass.myStaticFunction()
MyClass.myClassFunction()
[/python]

ผลลัพธ์

[python]
I am static method
I am class method
<class '__main__.MyClass'>
[/python]

ติดตามบทความต่อไปนะครับ
ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)