9 พฤษภาคม 2558

Published พฤษภาคม 09, 2558 by with 0 comment

การสืบทอด Inheritance ภาษา Python

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะพูดถึง Inheritance การสืบทอดคุณสมบัติของวัตถุในภาษา Python กันครับ


หากสิ่งหนึ่งมีลักษณะคล้ายกับอีกสิ่งหนึ่งมาก มีส่วนที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย เราสามารถใช้หลักการของ object oriented ที่เรียกว่า inheritance มาใช้งานได้โดยไม่ต้องสร้างใหม่

หลักการของ inheritance คือ การสืบทอดหรือรับเอาคุณสมบัติบางอย่างมาจากสิ่งเดิม จากนั้นเพิ่มเติมสิ่งใหม่ที่ต้องการลงไป (คล้าย ๆ กับคนหลายคนอยู่บ้านหลังเดียวกันแต่มีห้องแต่ละห้องของตนเอง แต่มีห้องร่วมกัน คือ ห้องนั่งเล่นกับห้องรับประทานอาหาร ห้องครัวเดียวกัน)

เราสามารถใช้ inheritance ในภาษา Python ได้ด้วยการอ้างอิงคลาสที่ต้องการสืบทอดไปยังคลาสที่ต้องการเรียกใช้ ดังนี้


ผลลัพธ์
I at a my home.
my home. :)

จะเห็นได้ว่า คลาส tohome ได้รับการสืบทอดคุณสมบัติมาจากคลาส home โดยในคลาส home มีฟังก์ชัน run อยู่ ทำให้เมื่อเราเมื่อใช้คลาส tohome สามารถเรียกใช้ฟังก์ชัน run ที่อยู่ในคลาส home ได้เพราะคลาส tohome ได้รับการสืบทอดคุณสมบัติมาจากคลาส home แล้ว

ติดตามบทความต่อไปนะครับ
ขอบคุณครับ

,

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)