6 พฤษภาคม 2558

Published พฤษภาคม 06, 2558 by with 0 comment

เขียนโปรแกรม Python กับ .NET Framework ด้วย Python for .NET

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ จากบทความที่แล้ว ผมพาผู้อ่านไปใช้ IronPython 3 กับ Python 3 บน Windows กันมาแล้วครับ หากเราต้องการเขียนโปรแกรมภาษา Python บน CPython ใช้งานร่วมกันกับ .NET Framework จะใช้โมดูลอะไร บทความนี้ผมขออ้างอิงระบบปฏิบัติการ Windows ครับ ผมขอแนะนำ Python for .NET ครับ

Python for .NET เป็นโมดูลสำหรับใช้พัฒนาโปรแกรมภาษา Python บน CPython ใช้งานร่วมกันกับ .NET Framework ครับ โดยโมดูลนี้เป็นที่นิยมกันอย่างมากในการพัฒนาโปรแกรมกับ .NET Framework ครับ
Python for .NET ใช้ MIT License  ตอนนี้รองรับทั้ง Python 2 และ Python 3  โดยต้องการ .NET Framework 4 ในการทำงาน

วิธีการติดตั้ง Python for .NET
ใช้คำสั่ง
pip install pythonnet

ตัวอย่างการใช้งานใน Python 3

[python]
# ===========================================================================
# This software is subject to the provisions of the Zope Public License,
# Version 2.0 (ZPL). A copy of the ZPL should accompany this distribution.
# THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND ANY AND ALL EXPRESS OR IMPLIED
# WARRANTIES ARE DISCLAIMED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
# WARRANTIES OF TITLE, MERCHANTABILITY, AGAINST INFRINGEMENT, AND FITNESS
# FOR A PARTICULAR PURPOSE.
# ===========================================================================

import clr
SWF = clr.AddReference("System.Windows.Forms")
print(SWF.Location)
import System.Windows.Forms as WinForms
from System.Drawing import Size, Point
class HelloApp(WinForms.Form):
"""A simple hello world app that demonstrates the essentials of
winforms programming and event-based programming in Python."""
def __init__(self):
self.Text = "Hello World From Python"
self.AutoScaleBaseSize = Size(5, 13)
self.ClientSize = Size(392, 117);
h = WinForms.SystemInformation.CaptionHeight
self.MinimumSize = Size(392, (117 + h))
# Create the button
self.button = WinForms.Button()
self.button.Location = Point(160, 64)
self.button.Size = Size(820, 20)
self.button.TabIndex = 2
self.button.Text = "Click Me!"
# Register the event handler
self.button.Click += self.button_Click
# Create the text box
self.textbox = WinForms.TextBox()
self.textbox.Text = "Hello World"
self.textbox.TabIndex = 1
self.textbox.Size = Size(1260, 40)
self.textbox.Location = Point(160, 24)
# Add the controls to the form
self.AcceptButton = self.button
self.Controls.Add(self.button);
self.Controls.Add(self.textbox);
def button_Click(self, sender, args):
"""Button click event handler"""
print("Click")
WinForms.MessageBox.Show("Please do not press this button again.")
def run(self):
WinForms.Application.Run(self)

def main():
form = HelloApp()
print("form created")
app = WinForms.Application
print("app referenced")
app.Run(form)
[/python]

ผลลัพธ์

เขียนโปรแกรม Python กับ .NET Framework ด้วย Python for .NET

นอกจากเรียกโค้ด .NET จาก Python แล้ว Python for .NET สามารถฝัง Python ลงในโค้ด .NET ได้ด้วย
ตัวอย่าง

ผลลัพธ์
1.0
-0.958924274663
-0.6752620892
float64
int32
[ 6. 10. 12.]


อ่านเอกสารการใช้งาน Python for .NET ได้ที่ https://pythonnet.github.io/
หน้าหลักโครงการ Python for .NET https://pythonnet.github.io

ติดตามบทความต่อไปนะครับ
ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)