31 พฤษภาคม 2558

Published พฤษภาคม 31, 2558 by with 0 comment

โค้ดบรรทัดเดียวกับภาษา Python

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะพาผู้อ่านไปเรียนรู้กับการเขียนโค้ดบรรทัดเดียวกับภาษา Python กันครับ

! คำเตือน
การเขียนโค้ดแบบบรรทัดเดียวเป็นเพียงการย่อจำนวนบรรทัดเท่านั้น ประสิทธิภาพไม่ได้ทำงานเร็วขึ้น  (และอาจช้าลงหากเขียนโค้ดไม่มีคุณภาพ) และอาจก่อให้เกิดปัญหาการดูแลโค้ดระยะยาวได้เนื่องจากโครงสร้างโค้ดจะอ่านยากขึ้น ไม่เหมาะสมสำหรับผู้ริเริ่มเขียนโปรแกรมบนภาษา Python ครับ

การเขียนโค้ดหลาย ๆ โค้ดในบรรทัดเดียวบนภาษา Python


ภาษา Python รองรับการเขียนโค้ดบนบรรทัดเดียว แม้ว่าจะมีหลายคำสั่ง โดยใช้ ; ในการแบ่งคำสั่งเป็นคนละคำสั่ง โดยโค้ดที่นำมาใช้ต้องไม่มีปัญหาเรื่อง indent ครับ

print("Hello :)"); a = 0;print("a = 0") if a==0 else 0

ผลลัพธ์
Hello :)
a = 0

หรือจะสร้างเป็นฟังก์ชันแล้วดึงมาใช้งาน
def main():
  print("a = 0") if a==0 else 0
main()

ผลลัพธ์
Hello :)
a = 0

การตรวจสอบเงื่อนไขด้วย IF ELSE แบบย่อบรรทัดเดียวใน Python


มีหลักไวยากรณ์ดังนี้

ค่าเมื่อเป็นจริง if เงื่อนไข else ค่าเมื่อเป็นเท็จ

โค้ดต้นฉบับ
if a > 7:
  i = 5
else:
  i = 0

เมื่อนำมาเขียนใหม่ในบรรทัดเดียว

i = 5 if a > 7 else 0

การลูป for แบบย่อบรรทัดเดียวใน Python


มีหลักไวยากรณ์ดังนี้
[thing for thing in list_of_things]

ตัวอย่าง
for c in 'word':
  print(c)

ผลลัพธ์
w
o
r
d

เมื่อนำมาเขียนเป็นคำสั่งลูปในบรรทัดเดียว
print([c for c in 'word'])

ผลลัพธ์
['w', 'o', 'r', 'd']

จะเห็นได้ว่า เราสามารถใช้การลูป for แบบย่อบรรทัดเดียวได้ โดยชนิดของข้อมูลจากการลูปจะเป็นข้อมูลชนิด list

การลูปตัวเลขด้วย range
for x in range(3):
  print (x)

ผลลัพธ์
0
1
2

เมื่อนำมาเขียนเป็นคำสั่งลูปในบรรทัดเดียว

print([x for x in range(3)])

ผลลัพธ์
[0, 1, 2]

การลูป while แบบย่อบรรทัดเดียวใน Python


มีหลักไวยากรณ์ดังนี้

while expression: คำสั่ง

ตัวอย่าง
โค้ดต้นฉบับ
while a<0:
  print("a < 0")
  a=a+1

เมื่อนำมาเขียนบนบรรทัดเดียว
while a<0: print("a < 0");a=a+1
ตัวอย่างการใช้งาน
a=-9
while a<0: print("a < 0");a=a+1

ผลลัพธ์
a < 0
a < 0
a < 0
a < 0
a < 0
a < 0
a < 0
a < 0
a < 0

เรียกใช้คำสั่ง Python บรรทัดเดียวบนคอมมานด์ไลน์


ภาษา Python สามารถนำคำสั่งแบบบรรทัดเดียวมาทำงานบนคอมมานด์ไลน์ได้เลย โดยไม่ต้องพิมพ์คำสั่งลงไฟล์หรือ Python IDE ต่าง ๆ
python -c "โค้ดคำสั่งภาษา Python"

สิ่งที่ควรระวัง คือ เรื่องการใช้เครื่องหมาย "" กับ '' ของโค้ดคำสั่งครับ ผมแนะนำให้ใช้ '' ใน โค้ดคำสั่ง ภายใน
python -c "print('Hi')"

ครับ

ตัวอย่างเช่น
python -c "print('Hello :)'); a = 0;print('a = 0') if a==0 else 0"

ผลลัพธ์
Hello :)
a = 0

ความสนุกยังไม่หมดแค่นี้ เราสามารถนำคำสั่งบรรรทัดเดียวของ Python ไปสร้างโค้ดเล่นกันสนุก ๆ ได้ครับ ดูเพิ่มเติมได้ที่ http://arunrocks.com/python-one-liner-games/
ติดตามบทความต่อไปนะครับ
ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)