5 พฤษภาคม 2558

Published พฤษภาคม 05, 2558 by with 0 comment

อ๊อบเจ็กและคลาสใน Python ตอนที่ 5 property

บทความนี้จะกล่าวถึงเรื่อง property ในอ๊อบเจ็กและคลาสภาษา Python ครับ

property คืออะไร
property คือ method สำหรับใช้ปรับทิศทางการทำงานของวัตถุ
ในภาษา Python เราสามารถใช้ property ได้โดยเติม @property เข้าไปก่อนขึ้นฟังก์ชันในคลาสที่ต้องการ
ตัวอย่างเช่น

[python]
class num(object):
def __init__(self, first_one, next_two):
self.first_one = first_one
self.next_two = next_two
@property
def nextto(self):
return self.first_one +" "+ self.next_two

myClass = num('apple','google')
print(myClass.nextto)
[/python]

ผลลัพธ์
apple google

และเรายังสามารถใช้ property กับ Getter และ Setter Method ในภาษา Python ได้ด้วยคำสั่ง

[python]property(ฟังก์ชันที่เป็น Getter, ฟังก์ชันที่เป็น Setter)[/python]

ตัวอย่างเช่น

[python]
class apple():
def __init__(self):
self.__num = 0 # ค่าคงที่ของตัวแปรที่ private ไว้
self.__star = 0 # ค่าคงที่ของตัวแปรที่ private ไว้
def setNum(self, num): # Setter method
self.__num = num
def getNum(self): # Getter method
return self.__num
def setStar(self, star): # Setter method
self.__star = star
def getStar(self): # Getter method
return self.__star
body = property(getNum, setNum)

a = apple()
a.setStar(5)
a.body = 1

print(a.getStar())
print(a.body)
[/python]

ผลลัพธ์
5
1

ติดตามบทความต่อไปนะครับ
ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)