1 พฤษภาคม 2558

Published พฤษภาคม 01, 2558 by with 0 comment

สร้างบาร์โค๊ด Barcode ด้วย Python

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ หลังจากบทความที่แล้ว ผมพาผู้อ่านไปสร้าง QR Code ด้วย Python กันมาแล้ว บทความนี้จะพาผู้อ่านไปสร้างบาร์โค๊ด Barcode ด้วย Python กันครับ


โมดูลสำหรับงานนี้ผมขอแนะนำโมดูล pyBarcode ครับ

  • โมดูลนี้สามารถสร้าง Barcode แบบระบบ EAN-8, EAN-13, UPC-A, JAN, ISBN-10, ISBN-13, ISSN, Code 39, PZN ได้ครับ

  • โมดูลนี้ต้องการ Pillow

  • รองรับทั้ง Python 2 , Python 3

  • ใช้ License: MIT

สามารถติดตั้งได้โดยใช้คำสั่ง pip:
pip install pyBarcode

สร้างบาร์โค๊ด (Barcode) ด้วยโมดูล pyBarcode ใน Python


สามารถสร้างบาร์โค๊ดได้ดังนี้ครับ
สร้างออกมาเป็นไฟล์ SVG


>>> import barcode
>>> EAN = barcode.get_barcode_class('ean13') # ใช้ระบบ EAN-13
>>> ean = EAN(u'5901234123457') #ใส่ข้อมูล Barcode
>>> fullname = ean.save('ean13_barcode') # จะได้ไฟล์ ean13_barcode.svg
'ean13_barcode.svg'


อธิบายคำสั่ง

คำสั่ง barcode.get_barcode_class(ระบบบาร์โค๊ด) เป็นคำสั่งกำหนดระบบการสร้างบาร์โค๊ด โดยรองรับระบบบาร์โค๊ด ดังนี้ 'code39', 'ean', 'ean13', 'ean8', 'gs1', 'gtin', 'isbn', 'isbn10',
'isbn13', 'issn', 'jan', 'pzn', 'upc', 'upca' ครับ
คำสั่ง save() บันทึกไฟล์ svg
หรืออีกคำสั่งหนึ่ง


>>> from barcode import generate
>>> name = generate('EAN13', u'5901234123457', output='barcode_svg') #
>>> name
u'barcode_svg.svg'


อธิบายคำสั่ง

คำสั่ง generate(ระบบบาร์โค๊ด, ข้อมูล, output=ชื่อไฟล์)
สร้างออกมาเป็นไฟล์ png


>>> from barcode.writer import ImageWriter
>>> EAN = barcode.get_barcode_class('ean13') # ใช้ระบบ EAN-13
>>> ean = EAN(u'5901234123457', writer=ImageWriter())
>>> ean.save('ean13_barcode') #จะได้ไฟล์ ean13_barcode.png
'ean13_barcode.png'


สร้างบาร์โค๊ด Barcode ด้วย Python

ติดตามบทความต่อไปนะครับ
ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)