25 กรกฎาคม 2558

Published กรกฎาคม 25, 2558 by with 0 comment

ตัวดำเนินการ ++ และ -- ในภาษาไพทอน

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ หลาย ๆ ท่านได้เรียนภาษาคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ก่อนมาเรียนภาษาไพทอน เช่น จากภาษาซีมาภาษาไพทอน ซึ่งปรับตัวไม่มากนัก เพราะมีพื้นฐานมาก่อนแล้ว หากท่านเคยเขียนภาษาซีหรือ PHP มาก่อนคงคุ้นเคยกับ

[c]i++;[/c]

เพิ่มค่าอีกหนึ่งค่า และ

[c]i--;[/c]

ลดค่าลงอีกหนึ่งค่า แต่ในภาษาไพทอน เมื่อนำ ++ และ -- แบบภาษาซีมาใช้

[python]1.0
>>> i = 2
>>> i++
File "<stdin>", line 1
i++
^
SyntaxError: invalid syntax
>>> i--
File "<stdin>", line 1
i--
^
[/python]

จะเห็นได้ว่า ไม่สามารถใช้ตัวดำเนินการ ++ และ -- แบบภาษาซีในภาษาไพทอนได้ หลาย ๆ ท่านจึงใช้วิธีแบบนี้ โดยการบวกเลขเข้าไปธรรมดา

[python]>>> i = 2
>>> i = i+1
>>> print(i)
3
>>> i = i-1
>>> print(i)
2
[/python]

ซึ่งยุ่งยากไป ในภาษาไพทอนได้มีตัวดำเนิน += , -= ซึ่งสามารถใช้แทนตัวดำเนินการ ++ และ -- ในภาษาซีได้ และยังทำงานได้รวดเร็วกว่าวิธีการบวกตัวเลขด้านบน
ตัวดำเนินการ +=

[python]number += 1[/python]

หมายความว่า เพิ่มค่าอีก 1 ค่า ให้กับตัวแปร number
ตัวดำเนินการ -=

[python]number -= 1[/python]

หมายความว่า ลดค่าอีก 1 ค่า ให้กับตัวแปร number

ตัวอย่างการใช้งาน

[python]
>>> i = 2
>>> i+=1
>>> print(i)
3
>>> i-=1
>>> print(i)
2
[/python]

แล้วทำไมการใช้งานตัวดำเนิน += , -= ถึงทำงานได้รวดเร็วกว่าการบวกเลขตามวิธีด้านบนสุด อ่านได้ที่ https://stackoverflow.com/questions/11925429/will-a-1-be-faster-than-a-a1-in-python

ติดตามบทความต่อไปนะครับ
ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)