30 กรกฎาคม 2558

Published กรกฎาคม 30, 2558 by with 0 comment

โมดูล collections-extended ภาษาไพทอน

โมดูล collections-extended เป็นโมดูลส่วนเสริมที่ช่วยเพิ่มความสามารถให้กับภาษาไพทอน โดยได้เพิ่มคลาส bag , คลาส setlist , คลาส bijection และคลาส RangeMap

  • รองรับทั้ง Python 2 และ Python 3

  • ใช้ Apache License, Version 2.0


สามารถติดตั้งได้โดยใช้คำสั่ง pip:
pip install collections-extended

การใช้งาน
ให้ทำการ

[python]from collections_extended import bag, frozenbag, setlist, frozensetlist, bijection, RangeMap[/python]

เข้ามา

ตัวอย่างการใช้งาน

[python]
>>> from collections_extended import bag, setlist, bijection, RangeMap
>>> text = bag("- ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาตืไทย - ร่วมกันรักษาและอนุรักษ์ภาษาไทย -")
>>> text.count("-")
3
>>> text.remove("-")
>>> text.count("-")
2
>>> 'ท' in text
True[/python]

อ่านเอกสารได้ที่ http://collections-extended.lenzm.net/

ติดตามบทความต่อไปนะครับ
ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)