23 กรกฎาคม 2558

Published กรกฎาคม 23, 2558 by with 0 comment

ใส่สีข้อความใน terminal ในภาษาไพทอน

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะพาผู้อ่านไปใส่สีข้อความที่แสดงผลออกทาง terminal ในภาษาไพทอนกันครับ :D

หลาย ๆ ท่านคงนึกถึงข้อความสีสันต่าง ๆ ในเรียกใช้โปรแกรมที่รันผ่าน terminal ใน Linux ปัจจุบันและในยุคสมัย DOS OS

ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน ภาษาไพทอนได้มีนักพัฒนาได้พัฒนาโมดูลกำหนดค่าสีข้อความใน terminal เพื่อใช้ตกแต่งโปรแกรมที่รันผ่าน terminal เป็นหลัก โดยในบทความนี้ผมขอแนะนำโมดูลดังต่อไปนี้ครับ

  • โมดูล colorama

  • โมดูล termcolor


โมดูล colorama


โมดูล colorama เป็นโมดูลสำหรับใส่สีข้อความที่แสดงผลออกทาง terminal ในภาษาไพทอน โดยรองรับการแสดงผลสีทั้ง Linux , Windows , OS X ครับ

  • รองรับทั้ง Python 2 และ Python 3

  • ใช้ License: BSD

  • รองรับการแสดงผลทั้งใน Windows Command-Prompt และ terminal ต่าง ๆ


สามารถติดตั้งได้โดยใช้คำสั่ง pip
pip install colorama

การใช้งาน
ให้ทำการ import โมดูลเข้ามาครับ

[python]
from colorama import *
[/python]

หากรันอยู่บน Windows ให้ใส่คำสั่งนี้หลังการ import colorama

[python]
init()
[/python]

การใส่สีให้ทำตัวอักษร
ใช้คำสั่ง

[python]print(Fore.สี + 'สตริง')[/python]

ตัวอย่างเช่น

[python]
from colorama import *
# init() # ในกรณีใช้ windows เอา # ด้านหน้าออก
print(Fore.RED + 'I AM RED.')
print(Fore.GREEN + 'I AM GREEN.')
print(Fore.YELLOW + 'I AM YELLOW.')
print(Fore.BLUE + 'I AM BLUE.')
print(Fore.WHITE + 'I AM WHITE.')
print(Fore.BLACK + 'I AM BLACK.')
print(Fore.MAGENTA + 'I AM MAGENTA.')
print(Fore.CYAN + 'I AM CYAN.')
print(Fore.RESET + 'RESET COLOR.')
[/python]

ผลลัพธ์
ใส่สีข้อความใน terminal ในภาษาไพทอน

อ่านเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ https://pypi.python.org/pypi/colorama/
โมดูล termcolor


โมดูล termcolor เป็นโมดูลสำหรับกำหนดรูปแบบการแสดงผล ANSII Color ใน terminal ครับ
โมดูลนี้ผมไปเจอในกลุ่ม Python-Thailand บน Facebook จากโพสต์ของคุณ  Pat Pataoengineer Tao ครับ ผมขอขอบคุณ คุณ Pat Pataoengineer Tao มา ณ โพสต์ของบล็อกนี้ครับ


  • รองรับทั้ง Python 2 และ Python 3

  • ใช้ License: MIT

  • แต่ไม่รองรับการแสดงผล ANSII Color บน Windows Command-Prompt จึงต้องใช้โมดูล colorama เข้ามาช่วยครับ


สามารถติดตั้งได้โดยใช้คำสั่ง pip:
pip install termcolor

การใช้งาน
ในการใช้งานต้อง import

[python]from termcolor import colored, cprint[/python]

เข้ามาครับ
ในการใส่ค่าสีให้กับข้อความที่ต้องการแสดงผลออกมาใช้คำสั่ง

[python]cprint(สตริง, สีข้อความ, สีhighlights , attrs=Attributes)[/python]

ตัวอย่างการใช้งาน

[python]
from colorama import init # หากใช้ windows ให้ import คำสั่งนี้
from termcolor import colored, cprint

init() # หากใช้ windows ให้ใส่คำสั่งนี้ด้วย

cprint("Attention!", 'red', 'on_blue' , attrs=['bold'])
[/python]

ผลลัพธ์

colorama2

อ่านรายละเอียดค่าสีและคำสั่งของโมดูล termcolor ได้ที่ https://pypi.python.org/pypi/termcolor
ติดตามบทความต่อไปนะครับ
ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)