12 กรกฎาคม 2558

Published กรกฎาคม 12, 2558 by with 0 comment

Byte Array ในภาษาไพทอน Python 3

บทความนี้จะพูดถึงเรื่อง Byte Array (ไบต์อาร์เรย์) ในภาษาไพทอน Python 3 ซึงใช้จัดการข้อมูลไบต์ในรูปอาร์เรย์

ในภาษาไพทอนจะมีข้อมูลชนิดหนึ่ง คือ ข้อมูลไบต์ (Byte) เป็น bytes-like object (วัตถุที่เหมือนกับไบต์) โดยในภาษาไพทอนจะมีสัญลักษณ์บ่งบอกขนิดข้อมูลนี้ b''
ตัวอย่างเช่น

[python]
a = b'Hello'
print(a)
print(type(a))
[/python]

ผลลัพธ์
b'Hello'
<class 'bytes'>

มาเริ่มคำสั่ง Byte Array ในภาษาไพทอน 3 กันครับ

คำสั่ง

[python]bytearray([source[, encoding[, errors]]])[/python]

เป็นคลาสลำดับเปลี่ยนแปลงได้ของจำนวนเต็มในช่วง 0 < = x < 256
สามารถสร้าง bytearray ได้จากข้อมูลชนิด list หรือไบต์ได้ดังนี้

[python]
>>> # ข้อมูลไบต์
>>> b = bytearray(b"Hello World")
>>> b.split()
[bytearray(b'Hello'), bytearray(b'World')]
>>> b[:5] = b"It"
>>> b
bytearray(b'It World')
>>> # ข้อมูล list
>>> key1 = [1,2,3]
>>> key2 = bytearray(key1)
>>> key2
bytearray(b'\x01\x02\x03')
[/python]

รับค่าขนาดไบต์ได้โดยอ้าอิงข้อมูลในข้อมูลชนิดไบต์ :

[python]
>>> b = bytearray(b"Hello World")
>>> b[:1]
bytearray(b'H')
>>> b[1]
101
>>> b[:0]
bytearray(b'')
>>> b[0]
72
>>> #ลูปจำนวนไบต์ทั้งหมดออกมา
>>> for c in b: print(c)
...
72
101
108
108
111
32
87
111
114
108
100
>>>
>>> for c in key2: print(c)
...
1
2
3
[/python]

อ่านเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ https://docs.python.org/3/library/functions.html#bytearray
ติดตามบทความต่อไปนะครับ
ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)