27 มิถุนายน 2558

Published มิถุนายน 27, 2558 by with 0 comment

แก้ไขปัญหา indent โค้ด python ได้ง่าย ๆ ด้วย reindent.py

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ หลาย ๆ ท่านที่เขียนโปรแกรมบนภาษา Python คงเคยเจอปัญหา indent เพราะภาษา Python เป็นภาษาแบบ Interpreter สาเหตุของปัญหา indent อาจมาจากการที่เว้นคำสั่งที่ไม่ถูกต้อง ผิดแท็บ ในภาษา Python มีเครื่องมือสำหรับใช้แก้ไขปัญหา indent มาในตัวครับ ชื่อว่า reindent.py

สำหรับผู้ใช้งาน Windows อย่าลืมกำหนดค่า path ให้กับ โฟลเลอร์python\Tools\Scripts ด้วยนะครับ


สำหรับผู้ใช้งาน Mac และลินุกซ์ ถ้าไม่พบไฟล์ reindent.py ใน /usr/share/doc/python3.X/examples/Tools/scripts/ แสดงว่ายังไม่ได้ติดตั้ง package “python3-examples” ครับ ให้ทำการติดตั้งด้วยครับ

การใช้งาน
reindent [-d][-r][-v] [ path ของไฟล์ py ที่ต้องการ ... ]

-d (--dryrun) คือ วิเคราะห์ แต่ไม่เปลี่ยน แฟ้ม
-r (--recurse) คือ ค้นหาทั้งหมด.py แฟ้มในไดเรกทอรีย่อยเกินไป
-n (--nobackup) คือ ไม่เก็บไฟล์เก่าก่อนแก้ไข indent
-v (--verbose) พิมพ์ข้อมูล msgs แล้วไม่แสดงผลออกมา
-h (--help)
หากไม่ได้กำหนด reindent จะทำการแก้ไข indent และทำการเก็บไฟล์เก่าก่อนแก้ไขโดยมีนามสกุล .bak ตามหลังครับ

ตัวอย่างเช่น
hello.py ก่อนแก้ไข

print("Test ...")
if __name__ == '__main__':
 print("Hello :D")
  input("Enter to exit")
เมื่อนำไปรัน
>python hello.py
 File "hello.py", line 4
  input("Enter to exit")
             ^
TabError: inconsistent use of tabs and spaces in indentation

พบกับ ปัญหา indent
ใช้คำสั่ง
reindent.py hello.py

hello.py หลังแก้ไข

print("Test ...")
if __name__ == '__main__':
 print("Hello :D")
 input("Enter to exit")

เมื่อนำไปรัน
>python hello.py
Test ...
Hello :D
Enter to exit

จะเห็นได้ว่า ปัญหา indent ได้ถูกแก้ไขไปจากโค้ด python แล้วครับ

ติดตามบทความต่อไปนะครับ
ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)