21 มิถุนายน 2558

Published มิถุนายน 21, 2558 by with 2 comments

ฟังก์ชันคำสั่งพื้นฐานในภาษา Python ตอนที่ 2 - print, input, id, round, sum, type

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ หลังจากบทความที่แล้ว ฟังก์ชันคำสั่งพื้นฐานในภาษา Python ตอนที่ 1 len, max, min, zip, lambda, map บทความนี้ผมจะพาผู้อ่านไปรู้จักกับฟังก์ชันคำสั่ง print, input, id, round, sum, type ในภาษา Python กันครับ


print
เป็นคำสั่งสำหรับใช้แสดงผลบนคอมมานด์ไลน์
มีไวยากรณ์ดังนี้

[python]print(ตัวแปรหรือข้อมูล)[/python]

ตัวอย่างเช่น


>>> print(1,2,3)
1 2 3
>>> print("Hello")
Hello
>>> a = "python"
>>> print(a)
python


input
เป็นคำสั่งสำหรับรับข้อมูลจากแป้นพิมพ์ โดยรับทางคอมมานด์ไลน์
มีไวยากรณ์ดังนี้

input(ข้อความชนิดสตริงอธิบาย)

ตัวอย่างเช่น


>>> a = input("Text :")
Text :Hello
>>> print(a)
Hello


id
เป็นคำสั่งสำหรับบอกที่อยู่ของวัตถุในหน่วยความจำหลัก โดยคืนค่าออกมาเป็นจำนวนจริง
ในการประกาศเก็บค่าตัวแปร คอมพิวเตอร์จะนำข้อมูลนั้นไปเก็บไว้ที่หน่วยความจำหลัก โดยจะเก็บข้อมูลงหน่วยความจำและอ้างอิงข้อมูลที่เก็บอยู่ด้วยเลข ID ที่เก็บบนหน่วยความจำ เมื่ออ้างอิงตัวแปรข้อมูลในเขียนโปรแกรม ตัวแปรจะอ้างอิง ID บนหน่วยความจำและดึงข้อมูลจากหน่วยความจำมาใช้อีกที

มีไวยากรณ์ดังนี้

id(ตัวแปร)

ตัวอย่างเช่น

>>> a = [1,2,3]
>>> id(a)
45848712
>>> id(a[0])
1485616816
>>> id(a[1])
1485616848
>>> id(a[2])
1485616880


round
เป็นคำสั่งสำหรับใช้ปัดตัวเลข ในระบบจำนวนจริง
มีไวยากรณ์ดังนี้

round(ตัวเลขจำนวนจริง)

ตัวอย่างเช่น

>>> round(4)
4
>>> round(4.5)
4
>>> round(4.6)
5
>>> round(-0.1)
0
>>> round(-0.6)
-1


sum
เป็นคำสั่งสำหรับใช้หาผลรวมของ iterable
มีไวยากรณ์ดังนี้

sum(List ข้อมูลตัวเลข)
sum(List ข้อมูลตัวเลข, ค่าเริ่มต้น)

ตัวอย่างเช่น

>>> sum([1,2,3])
6
>>> sum([1,2,3],10)
16


type
เป็นคำสั่งสำหรับใช้ตรวจสอบชนิดของข้อมูล
มีไวยากรณ์ดังนี้

type(X)

ตัวอย่างเช่น

>>> a = "str"
>>> b = 1
>>> c = 1.6
>>> d = [1,2]
>>> e = (1,2)
>>> type(a)
<class 'str'>
>>> type(b)
<class 'int'>
>>> type(c)
<class 'float'>
>>> type(d)
<class 'list'>
>>> type(e)
<class 'tuple'>

ด้านล่างนี้อันนี้คือความคิดของผมครับ หากท่านใดไม่อยากเสียเวลา ข้ามไปไม่ต้องอ่านครับ
ทำไมต้องเรียนรู้ไวยากรณ์พวกนี้ด้วย นำไปใช้เลยง่ายกว่า ?

เรื่องเหล่านี้เรื่องพื้นฐานครับ คุณอาจจะเคยเขียนภาษาอื่น ๆ มาก่อน หรือคุณคิดว่าเรื่องเหล่านี้ไม่จำเป็น ผมจะขอยกประโยคหนึ่ง "นักรบแค่มีดาบ ก็เป็นนักรบได้ แต่ถ้านักรบร่ำเรียนวิชาการสู้รบ (ซึ่งเหมือนพื้นฐาน) กับวิชาเชื่อมโลหะ (งานช่าง เรียนไม่เรียนก็ได้) มา รบร้อยครั้งจะชนะมากกว่าแพ้ แม้ดาบหักก็ยังสามารถซ่อมดาบของตนเองได้แม้ไม่มีช่าง"

และอีกคำถาม ใช้ภาษานู้นดีกว่าและภาษานี้ดีกว่า

ปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะใช้ภาษาอะไร คุณก็ยังสามารถสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจได้ ภาษาคอมพิวเตอร์ก็เช่นกัน ขอให้เลือกภาษาซักภาษาหนึ่ง ฝึกให้เป็นภาษาที่คุณคุ้นเคย ถนัดกับมัน และ ไว้ใจมันได้ อย่าว่ายตามกระแสนัก แล้วคุณจะพบกับความสมดุลระหว่างเทคโนโลยีกับความเป็นจริงของชีวิต

"น้ำไหลมา  จงอย่าว่ายไปตามกระแสน้ำ จงว่ายทวนกระแสน้ำ แล้วสุดท้ายคุณจะรู้เองว่า ความจริงแล้วว่ายไปตามกระแสน้ำสุดท้ายแล้วจะไปไหน"

ติดตามบทความต่อไปนะครับ
ขอบคุณครับ

2 ความคิดเห็น:

  1. ขอบคุณค่ะ มีประโยชน์มากก กำลังศึกษาเรื่องภาษานี้อยู่พอดี

    ตอบลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ16 กันยายน 2565 เวลา 09:58

    ขอบคุณครับ

    ตอบลบ

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)