23 มิถุนายน 2558

Published มิถุนายน 23, 2558 by with 0 comment

optionaldict เก็บข้อมูลลงวัตถุโดยไม่สนใจค่า NoneType ของ Python

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะพาไปรู้จักกับโมดูล optionaldict ซึ่งเป็นโมดูลสำหรับใช้เก็บข้อมูลลงวัตถุที่เหมือน dict ()โดยไม่สนใจค่า NoneType ของ Python ครับ

optionaldict เป็นโมดูลสำหรับใช้สร้างวัตถุที่เหมือน dict () โดยไม่สนใจค่า NoneType ของ Python ซึ่งเป็น pickable และ JSON serializable
รองรับทั้ง Python 2 และ Python 3
ใช้ MIT License

สามารถติดตั้งได้โดยใช้คำสั่ง pip:
pip install optionaldict

การใช้งาน
ในการใช้งานต้องใช้คำสั่ง

[python]
from optionaldict import optionaldict
[/python]

ทุกครั้งครับ
แล้วสามารถใช้งานได้ตามนี้ครับ

[python]
>>> from optionaldict import optionaldict
>>> d1 = optionaldict(a=1, b=None)
>>> d1['a']
1
>>> d1['b']
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
KeyError: 'b'
>>> d1['c'] = 2
>>> d1.setdefault('d', None)
>>> d1['d']
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
KeyError: 'd'
>>>
>>>
>>> d2 = optionaldict()
>>> d2[1] = 1
>>> print(d2[1])
1
>>> print(d2[1])
1
>>> d2[6] = None
>>> d2[6]
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
KeyError: 6
>>>
>>>
>>> d3 = optionaldict({
... 'a': 1,
... 'b': None
... })
>>> d3['a']
1
>>> d3['b']
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
KeyError: 'b'
[/python]

จะเห็นได้ว่า หากมีค่า NoneType ตัว optionaldict จะไม่เก็บค่านั้น

หน้าหลักโมดูล optionaldict https://github.com/messense/optionaldict
ติดตามบทความต่อไปนะครับ
ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)