21 มิถุนายน 2558

Published มิถุนายน 21, 2558 by with 0 comment

ฟังก์ชันคำสั่งพื้นฐานในภาษา Python ตอนที่ 1 len, max, min, zip, lambda, map

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะพาผู้อ่านไปเรียนรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันคำสั่งพื้นฐานในภาษา Python โดยบทความตอนที่ 1 นี้ผมจะพาผู้อ่านไปรู้จักกับฟังก์ชันคำสั่ง len, max, min, zip, lambda, map ในภาษา Python กันครับ


len
เป็นคำสั่งสำหรับใช้วัดความยาวของตัวอักษร ใช้ได้กับทั้งสตริง, ไบต์, ทูเพิล, List, หรือ range
มีรูปแบบไวยากรณ์ดังนี้

len(ตัวแปรหรือข้อมูล)

ตัวอย่างเช่น

>>> a = "123456"
>>> len(a)
6

max
เป็นคำสั่งสำหรับใช้ดึงค่าที่มากที่สุดในชนิดข้อมูลนั้น ๆ
มีรูปแบบไวยากรณ์ดังนี้

max(ตัวแปรหรือข้อมูล)

ตัวอย่างเช่น

>>> max(1,2,3)
3
>>> max([1,2,3,4,5,6,-1])
6
>>> max('abca') # ตัวอักษร c มีค่ามากสุดถ้าเรียงตามลำดับตัวอักษร
'c'

min
เป็นคำสั่งสำหรับใช้ดึงค่าที่น้อยที่สุดในชนิดข้อมูลนั้น ๆ
มีรูปแบบไวยากรณ์ดังนี้

min(ตัวแปรหรือข้อมูล)
ตัวอย่างเช่น

>>> min('abca')
'a'
>>> min([1,2,3,4,5,6,-1])
-1
>>> min(1,2,3)
1

zip
zip(ทูเพิล1,ทูเพิล2) เป็นคำสั่งสำหรับใช่รวมทูเพิล (tuples) 2 อัน จับคู่เป็นทูเพิลเดียวกัน
ตัวอย่างเช่น

a = ["a", "b", "c"]
b = [1, 2, 3]
c = zip(a,b)
print(list(c))

ผลลัพธ์
[('a', 1), ('b', 2), ('c', 3)]

lambda
lambda สามารถใช้คำสั่งนี้สร้างฟังก์ชันไม่ระบุชื่อได้ มักใช้ในการสร้างฟังก์ชันที่ใช้งานเพียงครั้งเดียว สามารถใช้พารามิเตอร์ และส่งกลับค่าของนิพจน์ได้
มีรูปแบบไวยากรณ์ดังนี้

lambda <input>: <expression>

ตัวอย่างเช่น

f = lambda x: x**2 + 2*x - 5
print(f(1)) # มาจาก 1**2 + 2*1 - 5 = -2

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ สร้างฟังก์ชันไม่ระบุชื่อด้วย lambda ใน Python

map
เป็นคำสั่งสำหรับใช้ดำเนินการฟังก์ชันกับ list ของ iterable (ชนิดข้อมูลของ iterable ต้องเป็น List)
มีรูปแบบไวยากรณ์ดังนี้

map(function, iterable)

ตัวอย่างเช่น

a = map(lambda a: a+1, [1,2,3,4])
print(list(a))

ผลลัพธ์
[2, 3, 4, 5]

ติดตามบทความต่อไปนะครับ
ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)