7 มิถุนายน 2558

Published มิถุนายน 07, 2558 by with 0 comment

เริ่มต้นกับรูปภาพ OpenCV กับ Python

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ หลังจากบทความที่แล้ว เริ่มต้น OpenCV 3 กับ Python บทความนี้ผมจะพาผู้อ่านไปเริ่มต้นกับรูปภาพ OpenCV กับ Python กันครับ

มีคำสั่งที่ควรรู้ดังต่อไปนี้ครับ
cv2.imread(), cv2.imshow() , cv2.imwrite()

อ่านรูปภาพจากไฟล์


จะใช้คำสั่ง

[python]
cv2.imread(ไฟล์รูปภาพ,ค่าสี)
[/python]

โดยมีค่าสีดังนี้ครับ

  • cv2.IMREAD_COLOR : โหลดรูปภาพสี มีความโปร่งใสของรูปภาพ เป็นค่าเริ่มต้น

  • cv2.IMREAD_GRAYSCALE : โหลดรูปภาพในโหมดระดับสีเทา (grayscale mode)

  • cv2.IMREAD_UNCHANGED :โหลดรูปภาพโดยเรียกใช้ alpha channel


ผมใช้รูปภาพนี้ 5.PNG

เริ่มต้น OpenCV 3 กับ Pythonเรียกใช้งาน

[python]
import cv2

# โหลดรูปภาพ 5.PNG ในโหมดสีพื้นฐาน
img = cv2.imread('5.PNG',cv2.IMREAD_COLOR)[/python]

แสดงรูปภาพ


ใช้คำสั่ง

[python]
cv2.imshow('image',img)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
[/python]


  • คำสั่ง cv2.waitKey() เป็นคำสั่งสำหรับรอคีย์บอร์ดตามที่กำหนดเวลาไว้ในหน่วยมิลลิวินาที ถ้าใช้ 0 จะไม่มีการรอ

  • คำสั่ง cv2.destroyAllWindows() เป็นคำสั่งสำหรับใช้โชว์วัตถุที่กระทำด้วย OpenCV กับ Python
    ผลลัพธ์


opencv + python  imshow

cv2.namedWindow() เป็นคำสั่งสำหรับกำหนดชื่อและขนาดของหน้าต่างที่แสดง โดยมีการใช้งานต่อไปนี้

[python]cv2.namedWindow(ชื่อหน้าต่าง,ค่าขนาดหน้าต่าง)[/python]

มีค่าขนาดหน้าต่างต่อไปนี้ครับ

  • cv2.WINDOW_AUTOSIZE เป็นการกำหนดขนาดหน้าต่างแบบ atuo

  • cv2.WINDOW_NORMAL เป็นค่าหน้าต่างเริ่มต้น


เขียนไฟล์รูปภาพ


ใช้คำสั่ง

[python]
cv2.imwrite(ชื่อไฟล์,วัตถุรูปภาพ)
[/python]

เมื่อผมนำมาใช้กับ OpenCV กับ Python

[python]
import cv2

# โหลดรูปภาพ 5.PNG ในโหมดสีเทา
img = cv2.imread('5.PNG',cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

cv2.imshow('image',img)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()

cv2.imwrite('img2.png',img)
[/python]

ผลลัพธ์

ไฟล์ 5.PNG

เริ่มต้น OpenCV 3 กับ Pythonไฟล์ img2.png

เริ่มต้นกับรูปภาพ OpenCV กับ Python

ติดตามบทความต่อไปนะครับ
ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)